pub const BLE_HCI_EVCODE_SAM_STATUS_CHG: u32 = 88;